Biuro

Intersted? Get to know more!

Adres

Food Robotics Sp. z o.o.

ul. Ożynowa 34
53-009 Wrocław
Poland

Registration info

REGON 021517793

NIP 894-302-18-99

KRS 0000387752 (SR dla Wrocławia Fabrycznej W. VI Gospodarczy KRS)

Kapitał zakładowy 118.250,00 zł

r-k bankowy RAIFFEISEN POLBANK

nr 36 1750 1064 0000 0000 2609 2221

Servicing:

+48 532 276 250